skip to Main Content

Geniet van het leven – Hou van God – Maak een verschil

 Wij geloven dat de uitdaging voor iedere generatie is om het onveranderlijke Woord van God op een creatieve manier te vertalen en uit te leven in hun eigen maatschappij en cultuur. De bijbel draagt een explosieve boodschap in zich (Rom 1:16) die nog steeds van kracht is en spreekt tot onze levens vandaag. Als tradities of een bepaalde religieuze denkwijze ons verhindert om deze schatten te ontdekken, moeten we overwegen om ze te veranderen of de moed hebben om ze aan de kant te zetten.

 Hoe zou een kerk er moeten uitzien in onze tijd? Hoe kan de kerk betekenisvol en toegankelijk zijn voor de mensen in onze stad en ons land vandaag de dag? Dat is de reis die we in 2009 begonnen en die we tot op vandaag verder zetten. Deze drie peilers wijzen ons als Lighthouse Fellowship de weg door dit avontuur:

Geniet van het leven:

Wij geloven dat Jezus kwam om genezing te brengen aan wie genezing nodig had en om te redden wie verloren was. Hij kwam om leven in overvloed te brengen (Joh 10:10). Hij kwam om een gebroken wereld te herstellen en veranderen.

Ons verlangen is om mensen te zien veranderen door de liefde van God, door de waarheid van Zijn Woord en de aanwezigheid van Zijn Heilige Geest. God heeft ons niet gemaakt om te verdrinken in schaamte, schuld en bitterheid en om te leven met een verstoord beeld van onszelf; Hij is een liefdevolle Vader die niets liever wil dan zijn kinderen gezond en vol levenslust te zien genieten van een doelgericht leven.

Hou van God:

Jezus zei dat de wet en de profetische boeken in de bijbel kunnen worden opgesomd in dit: hou van God met heel je hart, ziel en verstand (Math 22:37). Een ander vers spreekt over je hart, ziel en kracht. (Mark 12:30). Naast het gebod om de ander lief te hebben als onszelf, is dit Gods belangrijkste opdracht voor ons. Wij willen van God houden met ons leven; altijd nieuwe manieren vinden om onze liefde te tonen door muziek, kunst, projecten, etc. Hij verdient al onze liefde om wie Hij is en wat Hij heeft gedaan voor ons.

Maak een verschil:

Jezus was op verschillende manieren heel anders dan de mensen van zijn tijd. Het lijkt alsof hij er een heel andere agenda op na hield. Hij ging in tegen de stroom en deed wat hij geloofde dat goed was. Een ‘pracht van een rebel’ werd hij door sommigen genoemd. Het woord van God daagt ons uit om niet zomaar mee te gaan met wat de wereld denkt, zegt en doet, maar om veranderd te worden in onze manier van denken (Rom 12:2). Wij zijn geroepen om een verschil te maken, om een licht te zijn in een koude, egoïstische wereld. Geschiedenis bewijs het steeds opnieuw: steden en landen kunnen veranderd worden tot eer van God door de moed en het geloof van gewone mannen en vrouwen. Laten we die geschiedenis voortzetten.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Back To Top