Bijbel Lees Plan

Samen de Bijbel lezen!

Welkom bij ons bijbelleesplan!

Hier is een inleidende video die meer uitlegt over het bijbelplan! Laten we samen lezen!

Genesis

Bereshit – in the beginning.

WEEK 1 – October 22nd

Day 1 - Oct 22

Torah: Genesis 1:1-2:3

Prophets: Isaiah 42:5-9

Nieuwe Testament: John 1:1-14

Devotional: Watch here

Day 2 - Oct 23

Torah: Genesis 2:4-19

Prophets: Isaiah 42:10-17

Nieuwe Testament: Col. 1:15-17

Devotional: Watch here

Day 3 - Oct 24

Torah: Genesis 2:20-3:21

Prophets: Isaiah 42:18-25

Nieuwe Testament: Eph. 1:21

Day 4 - Oct 25

Torah: Genesis 3:22-4:18

Prophets: Isaiah 42:10-17

Nieuwe Testament: Phil. 2:9-11

Devotioneel: Video

Day 5 - Oct 26

Torah: Genesis 4:19-22

Prophets: Isaiah 42:10-17

Nieuwe Testament: Heb. 1:1-3

Devotioneel:

Day 6 - Oct 27

Torah: Genesis 4:23-5:24

Prophets: Isaiah 42:18-25

Nieuwe Testament: Rom. 11:36

Devotioneel:

Day 7 - Oct 28

Torah: Genesis 5:25-6:8

Prophets: Psalm 1

New Testament: Rev. 4:11; 22:13

Devotional: Click Here

Genesis

Noah

WEEK 2 – October 29th

Day 1 - Oct 29

Torah: Genesis 6:9-22

Prophets: Isa 54:1-8

New Testament: Matt 24:36-46

Devotioneel: Video

Day 2 - Oct 30

Torah: Genesis 7:1-16

Prophets: Isa54:9-17

New Testament: 1 Pet 3:18-22

Devotioneel:

Day 3 - Oct 31

Torah: Genesis 7:17-8:14

Prophets: Isa 55:1-5

New Testament: Heb 11:7

Devotioneel:

Day 4 - Nov 1

Torah: Genesis 8:15-9:7

Prophets: Psalm 2

Nieuwe Testament:

Devotioneel:

Day 5 - Nov 2

Torah: Genesis 9:8-17

Prophets: Psalm 3

Nieuwe Testament:

Devotioneel:

Day 6 - Nov 3

Torah: Genesis 9:18 – 10:32

Prophets: Isa54:1-55:5

Nieuwe Testament:

Day 7 - Nov 4

Torah: Genesis 11:1-32

Prophets: Psalm 4

New Testament: Acts 2:1-13

Devotioneel: Video

Genesis

Abraham – Go for yourself

WEEK 3 – Nov 5th

Day 1 - Nov 5

Torah: Genesis 12:1-13

Prophets: Isa40:27-31

New Testament: Heb 11:8 Rom 4:1-12

Devotional: Watch Here

Day 2 -Nov 6

Torah: Genesis 12:14 – 13:4

Prophets: Isa41:1-7

New Testament: Rom 4:13-25

Devotioneel:

Day 3 - Nov 7

Torah: Genesis 13:5-18

Prophets: Isa41:8-13

New Testament: Colossians 2:11-13

Devotioneel:

Day 4 - Nov 8

Torah: Genesis 14:1-20

Prophets: Isa41:14 – 16

New Testament: Acts 3:1-10

Devotioneel: Video

Day 5 - Nov 9

Torah: Genesis 14:21-15:6

Prophets: Psalm 5

New Testament: Acts 3:11-16

Day 6 - Nov 10

Torah: Genesis 15:7 – 17:6

Prophets: Psalm 6 + 7

New Testament: Acts 3:17-21

Devotioneel: Video

Day 7 - Nov 11

Torah: Genesis 17:7-27

Prophets: Isa 40:27-41:16

Nieuwe Testament:

Genesis

Abraham – And he appeared

Isaac – Life of Sarah

WEEK 4 – November 12th

Day 1 - Nov 12

Torah: Genesis 18:1-33

Prophets: 2Kings 4:1-37

New Testament: Luke 1:5-38

Devotional: Video

Day 2 -Nov 13

Torah: Genesis 19:1-21:4

Prophets: Psalm 8 + 9

New Testament: Luke 24:36-53

Devotional: Video

Day 3 - Nov 14

Torah: Genesis 21:5-34

Prophets: Psalm 10

New Testament: 2Pet 2:4-11

Day 4 - Nov 15

Torah: Genesis 22:1-23:16

Prophets: 1Kings 1:1-31

New Testament: Matt 1:1-17

Day 5 - Nov 16

Torah: Genesis 23:17-24:26

Prophets: Psalm 11 + 12

New Testament: 1Cor 15:1-28

Day 6 - Nov 17

Torah:Genesis 24:27-67

Prophets: Psalm 13+14

New Testament: 1 Cor 15:29-58

Day 7 - Nov 18

Torah:Genesis 25:1-18

Prophets: Psalm 15

New Testament: John 16:1-27

Genesis

Isaac – Generations

WEEK 5 – November 19th

Day 1 - Nov 19

Torah: Genesis 25:19-26:5

Prophets: Mal1:1-14

New Testament: Rom 9:1-5

Devotioneel: Video

Day 2 - Nov 20

Torah: Genesis 26:6-12

Prophets: Mal 2:1-16

New Testament: Rom 9:6-13

Devotioneel:

Day 3 - Nov 21

Torah: Genesis 26:13-22

Prophets: Mal 2:17-3:16

New Testament: Rom 9:14-18

Devotioneel:

Day 4 - Nov 22

Torah: Genesis 26:23-29

Prophets:Malachi 4:1-5

New Testament: Rom 9:19-24

Devotioneel:

Day 5 - Nov 23

Torah: Genesis 26:30-27:27

Prophets: Psalm 16

New Testament: Rom 9:25-31

Devotioneel:

Day 6 - Nov 24

Torah: Genesis 27:28-28:4

Prophets: Psalm 17

New Testament: Rom 9:1-31

Devotioneel:

Day 7 - Nov 25

Torah: Genesis 28:5-9

Prophets: Psalm 18

Nieuwe Testament:

Devotioneel:

Genesis

Jacob – and he went out

WEEK 6 – November 26th

Day 1 - Nov 26

Torah: Genesis 28:10-22

Prophets: Hosea 11:7-12:14

Nieuw Testament: John 1:19-23

Day 2 - Nov 27

Torah: Genesis 29:1-17

Prophets: Hosea 13:1-16

New Testament: John 1:24-28

Devotioneel:

Day 3 -Nov 28

Torah: Genesis 29:18-30:13

Prophets: Hosea 14:1-10

New Testament: John 1:29-34

Devotioneel: Video

Day 4 - Nov 29

Torah: Genesis 30:14-27

Prophets: Psalm 19

New Testament: John 1:35-42

Devotioneel:

Day 5 - Nov 30

Torah: Genesis 30:28-31:16

Prophets: Psalm 20

New Testament: John 1:43-51

Devotioneel: Video

Day 6 - Dec 1

Torah: Genesis 31:17-42

Prophets:Psalm 21

Nieuwe Testament:

Devotioneel:

Day 7 - Dec 2

Torah: Genesis 31:43-32:3

Prophets: Hos 12:12-14:10

New Testament: John 10:1-18

Devotioneel:

Genesis

Jacob – and he sent

WEEK 7 – December 3rd

Day 1 - Dec 3

Torah: Genesis 32:4-13

Prophets: Obadiah 1:1-9

New Testament: Matt 26:36-46

Devotioneel: Video

Day 2 - Dec 4

Torah: Genesis 32:14-30

Prophets: Obadiah 1:10-14

New Testament: Matthew 4:1-17

Devotioneel:

Day 3 - Dec 5

Torah: Genesis 32:31-33:5

Prophets: Obadiah 1:15-21

New Testament: Heb 11:8-9

Devotioneel:

Day 4 - Dec 6

Torah: Genesis 33:6-20

Prophets: Psalm 22

New Testament: Heb 11:11-20

Devotioneel:

Day 5 - Dec 7

Torah: Genesis 34:1-35:11

Prophets: Psalm 23

Nieuwe Testament:

Devotioneel:

Day 6 - Dec 8

Torah: Genesis 35:12-36:19

Prophets: Psalm 24

New Testament: Matthew 4:1-17

Devotioneel:

Day 7 - Dec 9

Torah: Genesis 36:20-43

Prophets: Psalm 25

Nieuwe Testament:

Genesis

Jacob – and he dwelt

WEEK 8 – December 10

Day 1 - Dec 10

Torah: Genesis 37:1-11

Prophets: Amos 2:6-3:8

New Testament: Matt 1:1-17

Day 2 - Dec 11

Torah: Genesis 37:12-22

Prophets: Amos 2:6-3:8

Nieuw Testament: Matt 1:18-25

Day 3 - Dec 12

Torah: Genesis 37:23-36

Prophets: Psalm 26

New Testament: Mark 12:1-12

Devotioneel:

Day 4 - Dec 13

Torah: Genesis 38:1-30

Prophets: Psalm 27

New Testament: John 8:1-11

Devotioneel:

Day 5 - Dec 14

Torah: Genesis 39:1-6

Prophets: Psalm 28

Nieuwe Testament:

Devotioneel:

Day 6 - Dec 15

Torah: Genesis 39:7-23

Prophets: Proverbs 1

Nieuwe Testament:

Devotioneel: Video

Day 7 - Dec 16

Torah: Genesis 40:1-23

Prophets: Proverbs 2

Nieuwe Testament:

Devotioneel:

Genesis

Joseph – at the end of

WEEK 9 – December 17th

Day 1 - Dec 17

Torah: Genesis 41:1-14

Prophets: 1Kings 3:15-4:1

New Testament: Rom 10:1-13

Devotioneel:

Day 2 - Dec 18

Torah: Genesis 41:15-38

Profeten: Zech. 2:14-4:7

New Testament: Romans 10:14-21

Devotioneel: Video

Day 3 - Dec 19

Torah: Genesis 41:39-52

Prophets: Psalm 29

New Testament: John 9:1-7

Devotioneel:

Day 4 - Dec 20

Torah: Genesis 41:53-42:18

Prophets: Psalm 30

New Testament: John 10:22–28

Day 5 - Dec 21

Torah: Genesis 42:19-43:15

Prophets: Psalm 31

New Testament: John 10:31-39

Devotioneel: Video

Day 6 - Dec 22

Torah: Genesis 43:16-44:17

Prophets: Proverbs 3

Nieuwe Testament:

Devotioneel: Video

Day 7 - Dec 23

Torah: Numbers 28:9-15 Numbers 7:42-47

Prophets: Proverbs 4

New Testament: Hebrews 9:2 ; Rev 1:12-13

Devotioneel: Video

Genesis

Joseph – and he drew near

WEEK 10 – December 24th

Day 1 - Dec 24

Torah: Genesis 44:18-30

Prophets: Ezekiel 37:15-28

New Testament: Eph 2:1-10

Devotional: Video Part 1

Day 2 - Dec 25

Torah: Genesis 44:31-45:7

Prophets: Psalm 32

New Testament: Ephesians 2:11-22

Devotional: Part 2

Day 3 - Dec 26

Torah: Genesis 45:8-18

Prophets: Psalm 33

Nieuwe Testament:

Day 4 - Dec 27

Torah: Genesis 45:19-27

Prophets: Psalm 34

Nieuwe Testament:

Day 5 - Dec 28

Torah: Genesis 45:28-46:27

Prophets: Ezekiel 37:15-28

Nieuwe Testament:

Day 6 - Dec 29

Torah: Genesis 46:28-47:10

Profeten:

Nieuwe Testament:

Day 7 - Dec 30

Torah: Genesis 47:11-27

Profeten:

Nieuwe Testament:

Genesis

Jacob – and he lived

WEEK 11 – December 31st

Day 1 - Dec 31

Torah: Gen 47:28-48:9

Prophets: I Kings 2:1-12

New Testament: Heb 11:21-22

Day 2 - Jan 1

Torah: Gen 48:10-16

Prophets: Psalm 35

New Testament: 1Peter 1:3-9

Day 3 - Jan 2

Torah: Gen 48:17-22

Prophets: Psalm 36

New Testament: Luke 24:44-53

Video: Click here

Day 4 - Jan 3

Torah: Gen 49:1-18

Prophets: Proverbs 5

Nieuwe Testament:

Day 5 - Jan 4

Torah: Gen 49:19-26

Prophets: Psalm 37

Nieuwe Testament:

Day 6 - Jan 5

Torah: Gen 49:27-50:20

Prophets: I Kings 2:1-12

Nieuwe Testament:

Day 7 - Jan 6

Torah: Gen 50:21-26

Prophets: I Kings 2:1-12

New Testament: Matthew 2:1-12

Devotional: Video

Exodus

Moses – Names

Day 1 - Jan 7

Torah: Exodus 1:1-17

Prophets: Isaiah 27:6-13

New Testament: Acts 7:17-35

Day 2 - Jan 8

Torah: Exodus 1:18-2:10

Prophets: Isaiah 28:1-13

New Testament: 1Cor 14:18-25

Day 3 - Jan 9

Torah: Exodus 2:11-25

Prophets: Isa 29:22-23

Nieuwe Testament:

Day 4 - Jan 10

Torah: Exodus 3:1-15

Prophets: Psalm 38

Missing verses from Jan 8: Exodus 2:2-10

Day 5 - Jan 11

Torah: Exodus 3:16-4:17

Prophets: Psalm 39

Nieuwe Testament:

Day 6 - Jan 12

Torah: Exodus 4:18-31

Prophets: Psalm 40

New Testament: Matthew 2:13-23

Day 7 - Jan 13

Torah: Exodus 5:1-6:1

Profeten:

New Testament: John 2

Exodus

Moses – “And i appeared”

Day 1 - Jan 14

Torah: Exodus 6:2-13

Prophets: Ezek 28:25-29:5

New Testament: Rom 9:14-33

Day 2 - Jan 15

Torah: Exodus 6:14-28

Prophets: Ezek 29:6-21

New Testament: Matthew 3

Day 3 - Jan 16

Torah: Exodus 6:29-7:13

Prophets: Psalm 40

Nieuwe Testament:

Day 4 - Jan 17

Torah: Exodus 7:14-8:6

Prophets: Psalm 41

New Testament: John 3:1-15

Day 5 - Jan 18

Torah: Exodus 8:7-24

Prophets: Psalm 42

New Testament: John 3:16-36

Day 6 - Jan 19

Torah: Exodus 8:25-9:16

Prophets: Proverbs 6:1-19

New Testament: John 4:1-15

Day 7 - Jan 20

Torah: Exodus 9:16-35

Prophets: Proverbs 6:20-35

New Testament: John 4:16-30

Exodus

Moses – “Enter”

Day 1 - Jan 21

Torah: Exodus 10:1-11

Prophets: Jer 46:13-24

New Testament: Matthew 4:1-11

Day 2 - Jan 22

Torah: Exodus 10:12-23

Prophets: Psalm 43

New Testament: Matthew 4:12-25

Day 3 - Jan 23

Torah: Exodus 10:24-11:3

Prophets: Psalm 44

New Testament: John 4:31-43

Day 4 - Jan 24

Torah: Exodus 11:4-12:20

Prophets: Psalm 45

New Testament: Lk 22:7-30

Day 5 - Jan 25

Torah: Exodus 12:21-28

Profeten:

New Testament: 1Cor 11:20-34

Day 6 - Jan 26

Torah: Exodus 12:29-51

Prophets: Proverbs 7

New Testament: John 4:46-5:18

Day 7 - Jan 27

Torah: Exodus 13:1-16

Prophets: Jer 46:13-24

New Testament: Luke 2:6-7 John 5:19-46

Devotional : Video

Exodus

Moses – “When he Sent Away”

Day 1 - Jan 28

Torah: Exodus 13:17-14:8

Prophets: Judges 4:4-5:31

New Testament: John 6:1-14

Day 2 - Jan 29

Torah: Exodus 14:9-18

Prophets: Psalm 46

New Testament: John 6:15-34

Day 3 - Jan 30

Torah: Exodus 14:19-30

Prophets: Psalm 47

New Testament: John 6:35-51

Day 4 - Jan 31

Torah: Exodus 15:1-26

Prophets: Psalm 48

New Testament: John 6:52-71

Day 5 - Feb 1

Torah: Exodus 15:27-16:10

Prophets: Proverbs 8

Nieuwe Testament:

Day 6 - Feb 2

Torah: Exodus 16:11-36

Profeten:

New Testament: 1Cor 10:1-5

Day 7 - Feb 3

Torah: Exodus 17:1-16

Profeten:

Nieuwe Testament:

Exodus

“Jethro”

Day 1 - Feb 4

Torah: Exodus 18:1-12

Prophets: Isaiah 6:1-7:6

New Testament: Hebrews 11:13

Extra Content: Link

Day 2 - Feb 5

Torah: Exodus 18:13-23

Prophets: Isa 9:5-6

New Testament: Luke 9:28-36

Day 3 - Feb 6
Day 4 - Feb 7

Torah: Exodus 19:1-6

Prophets: Psalm 50; Isaiah 63:9

New Testament: Revelation 12:7-17

Video: Link

Day 5 - Feb 8

Torah: Exodus 19:7-19

Prophets: Psalm 51

New Testament: Matt 8:5-20

Day 6 - Feb 9
Day 7 - Feb 10

Exodus

Moses – “Judgements”

Day 1 - Feb 11

Torah: Exodus 21:1-19

Prophets: Jer 34:8-22

Nieuwe Testament:

Day 2 - Feb 12

Torah: Exodus 21:20-22:3

Prophets: Jer 33:25-26

New Testament: Matt 5:33-42

Day 3 - Feb 13

Torah: Exodus 22:4-26

Prophets: Psalm 52

Nieuwe Testament:

Day 4 - Feb 14

Torah: Exodus 22:27-23:5

Prophets: Psalm 53

New Testament: Mark 12:35-44

Day 5 - Feb 15

Torah: Exodus 23:6-19

Prophets: Psalm 54

Nieuwe Testament:

Day 6 - Feb 16

Torah: Exodus 23:20-25

Prophets: Proverbs 10

Exodus overview: Video

Day 7 - Feb 17

Exodus

Moses – “Contribution”

Day 1 - Feb 18

Torah: Exodus 25:1-16

Devotioneel: Video

New Testament: Matt 5:33-37

Feast Reading: Exodus 30:11-16 2 Ki. 12:1-17

Day 2 - Feb 19

Torah: Exodus 25:17-30

Prophets: 1Kings 5:12-6:13

New Testament: 2Cor 9:1-15;

Devotioneel: Video

Day 3 - Feb 20

Torah: Exodus 25:31-26:14

Prophets: Psalm 55

New Testament: Hebrews 1

Devotioneel: Video

Day 4 - Feb 21

Torah: Exodus 26:15-30

Prophets: Psalm 56

Nieuwe Testament:

Day 5 - Feb 22

Torah: Exodus 26:31-37

Prophets: Psalm 57

Devotioneel:

Day 6 - Feb 23

Torah: Exodus 27:1-8

Prophets: Proverbs 11

Devotioneel: Video

Day 7 - Feb 24

Torah: Exodus 27:9-19

Profeten:

Devotioneel: Video

Exodus

Moses – “You shall command”

Day 1 - Feb 25

Torah: Exodus 27:20-28:12

Prophets: Ezekiel 43:10-27

New Testament: Hebrews 2

Day 2 - Feb 26

Torah: Exodus 28:13-30

Prophets: Proverbs 12

Nieuwe Testament: Heb. 13:10-17

Day 3 - Feb 27

Torah: Exodus 28:31-43

Prophets: Psalm 58

Nieuwe Testament:

Day 4 - Feb 28

Torah: Exodus 29:1-18

Prophets: Psalm 59

Nieuwe Testament:

Day 5 - March 1

Torah: Exodus 29:19-37

Prophets: Psalm 60

Nieuwe Testament:

Day 6 - March 2

Torah: Exodus 29:38-46

Prophets: Proverbs 13

Nieuwe Testament:

Day 7 - March 3

Torah: Exodus 30:1-10

Prophets: I Samuel 15:2-34

Feast reading: Deut. 25:17-19

Exodus

Moses – “When you take”

Day 1 - Mar 4

Torah: Exodus 30:11-38

Prophets: 1Kings 18:1-39

New Testament: 2Cor 3:1-18

Day 2 - Mar 5

Torah: Exodus 31:1-17

Prophets: Psalm 61

New Testament: Hebrews 3

Day 3 - Mar 6
Day 4 - Mar 7
Day 5 - Mar 8

Torah: Exodus 33:17-34:9

Prophets: Psalm 62

Feast Reading: Esther 8-10; Video

Day 6 - Mar 9

Torah: Exodus 34:10-26

Prophets: Psalm 63

Nieuwe Testament:

Day 7 - Mar 10

Torah: Exodus 34:27-35

Prophets: Ezekiel 36:16-38

Feast reading: Num. 19:1-22

Exodus

Moses – “And he assembled” / “Accountings of”

Day 1 - Mar 11

Torah: Exodus 35

Prophets: 1Kings 7:40-50

New Testament: 1Cor 3:11-18

Day 2 - Mar 12

Torah: Exodus 36

Prophets: Psalm 64

New Testament: 2Cor 9:6-11

Day 3 - Mar 13

Torah: Exodus 37

Prophets: Psalm 65

New Testament: Hebrews 4

Day 4 - Mar 14

Torah: Exodus 38:1-39:1

Prophets: 1Kings 7:51-8:21

New Testament: 1Cor 3:16-17

Day 5 - Mar 15

Torah: Exodus 39:2-21

Prophets: Psalm 66

New Testament: Hebrews 13:10

Day 6 - Mar 16

Torah: Exodus 39:22-43

Prophets: Proverbs 14

Nieuwe Testament:

Day 7 - Mar 17

Torah: Exodus 40:1-38; Exodus 12:1-20

Prophets: Ezek 45:16-46:18

Nieuwe Testament:

Leviticus

And He called!

Day 1 - Mar 18

Torah: Leviticus 1:1-13

Prophets: Isaiah 43:21-28

New Testament: Hebrews 5

Video

Day 2 - Mar 19

Torah: Leviticus 1:14-2:6

Prophets: Isaiah 44:1-23

New Testament: Hebrews 10:1-18

Day 3 - Mar 20

Torah: Leviticus 2:7-16

Prophets: Psalm 67

New Testament: Hebrews 13:10-15

Day 4 - Mar 21

Torah: Leviticus 3:1-17

Prophets: Psalm 68

Nieuwe Testament:

Day 5 - Mar 22

Torah: Leviticus 4:1-26

Prophets: Psalm 69

Nieuwe Testament:

Day 6 - Mar 23

Torah: Leviticus 4:27-5:10

Prophets: Proverbs 15

New Testament: Romans 1:1-14

Day 7 - Mar 24

Torah: Leviticus 5:11-6:7

Profeten:

New Testament: Romans 1:15-28

Leviticus

Command!

Day 1 - Mar 25

Torah: Leviticus 6:8-18

Prophets: Jer 7:21-8:3

New Testament: Hebrews 6

Day 2 - Mar 26

Torah: Leviticus 6:19-7:10

Prophets: Jer 9:22-24

Nieuwe Testament:

Day 3 - Mar 27

Torah: Leviticus 7:11-38

Prophets: Malachi 3:1-24

Nieuwe Testament:

Day 4 - Mar 28

Torah: Leviticus 8:1-13

Prophets: Psalm 70

Nieuwe Testament:

Day 5 - Mar 29

Torah: Leviticus 8:14-21

Prophets: Psalm 71

New Testament: Hebrews 7:1-10

Day 6 - Mar 30

Torah: Leviticus 8:22-29

Prophets: Psalm 72

New Testament: Hebrews 7:11-22

Day 7 - Mar 31

Torah: Leviticus 8:30-36

Prophets: Proverbs 16

New Testament: Hebrews 7:23-8:6

Leviticus

Passover!

Day 1 - April 1

Torah: Leviticus 9:1-16

Prophets: 2Samuel 6:1-7:17

New Testament:

April Fools: Read This

Day 2 - April 2

Torah: Leviticus 9:17-23

Prophets: Proverbs 17

New Testament:

Day 3 - April 3

Torah: Leviticus 9:24-10:11

Prophets: Psalm 73

New Testament:

Day 4 - April 4

Torah: Leviticus 10:12-20

Prophets: Psalm 74

New Testament:

Day 5 -April 5 - Eve of Passover

Torah: Leviticus 11:1-32 

Prophets:  Psalm 75

Passover : Read more

Day 6 - April 6 Passover Day 1

Torah: Exodus 12:21-51

Prophets: Joshua 5:2-6:1

Passover: Video

Day 7 - April 7 Second day of Passover

Leviticus

Eighth!

Day 1 - April 8 Passover Shabbat
Day 2 - April 9

Torah: Exodus 13:1-16

Other: Numbers 28:19-25

New Testament:

Day 3 - April 10

Torah: Exodus 22:24-23:19

Prophets: Psalm 76

New Testament:

Day 4 - April 11

Torah: Numbers 9:1-14

Prophets: Psalm 77

New Testament:

Day 5 -April 12
Day 6 - April 13 - Last day of Passover

Torah: Deuteronomy 15:19-16:17

Prophets: Isaiah 10:32-12:6

New Testament:

Day 7 - April 14

Leviticus

She conceives!

Day 1 - April 15

Torah: Leviticus 12:1-13:8

Prophets:  2Kings 4:42-5:19

New Testament: John 6:8-13

Day 2 - April 16

Torah:  Leviticus 13:9-39

Prophets: Proverbs 19

New Testament: Matt. 8:1-4

Day 3 - April 17

Torah: Leviticus 13:40-54

Prophets: Psalm 79

New Testament: Hebrews 8

Day 4 - April 18

Torah: Leviticus 13:55-14:20 

Prophets: Psalm 80

New Testament:  Matt 8:5-17

Day 5 -April 19

Torah: Leviticus 14:21-47

Prophets: Psalm 81

New Testament:

Day 6 - April 20

Torah: Leviticus 14:48-15:15 

Prophets: Isaiah 66:1-24

New Testament:

Day 7 - April 21

Torah: Leviticus 15:16-33

Prophets: 2Kings 7:3-7:20

New Testament:

Leviticus

After the Death

Day 1 - April 22

Torah: Leviticus 16:1-24

Prophets: Ezek 22:1-22:19

New Testament: Hebrews 9

Day 2 - April 23

Torah: Leviticus 16:25-17:7 

Prophets: Proverbs 20

New Testament:

Day 3 - April 24

Torah: Leviticus 17:8-18:21

Prophets: Psalms 82

New Testament:

Video: Click Here

Day 4 - April 25

Torah: Leviticus 18:22-19:14 

Prophets: Psalm 83

New Testament:

Day 5 -April 26

Torah: Leviticus 19:15-32

Prophets: Psalm 84

New Testament: 1Pet 1:13-16

Day 6 - April 27

Torah: Leviticus 19:33-20:7

Prophets: Amos 9:7-15

New Testament: 1Cor 6:9-20

Day 7 - April 28

Torah: Leviticus 20:8-27

Prophets:

New Testament:

Leviticus

Say!

Day 1 - April 29

Torah: Lev 21:1-15 

Prophets: Ezek 44:15-31

New Testament: 1Pet 2:4-10

Day 2 - April 30

Torah: Lev 21:16-22:16 

Prophets: Psalm 85

New Testament:  Hebrews 10:1-18

Day 3 - May 1

Torah: Lev 22:17-33 

Prophets: Psalm 86

New Testament:

Day 4 - May 2

Torah: Lev 23:1-22 

Prophets: Psalm 87

New Testament:

Day 5 - May 3

Torah: Lev 23:23-32 

Prophets: Proverbs 21

New Testament:

Day 6 - May 4

Torah: Lev 23:33-44

Prophets:

New Testament:

Day 7 - May 5

Torah:  Lev 24:1-23

Prophets:

New Testament:

Leviticus

On the Mountain.

Day 1 - May 6

Torah: Lev 25:1-18 

Prophets: Jer 32:6-27

New Testament: Luke 4:16-21

Day 2 - May 7

Torah: Lev 25:19-28 

Prophets: Proverbs 22

New Testament:

Day 3 - May 8

Torah: Lev 25:29-38 

Prophets: Psalm 88

New Testament:

Day 4 - May 9

Torah: Lev 25:39-26:9 

Prophets: Jer 16:19-17:14

New Testament: Matt 21:33-46

Day 5 - May 10

Torah: Lev 26:10-46 

Prophets: Psalm 89

New Testament: 2 Cor 6:14-18

Day 6 - May 11

Torah: Lev 27:1-15 

Prophets: Psalm 90

New Testament:

Day 7 - May 12

Torah: Lev 27:16-34 

Prophets:

New Testament: Hebrews 10:19-39

Numbers

In the desert

Day 1 - May 13

Torah:  Numbers 1:1-19 

Prophets: I Samuel 20:18-42

New Testament: Revelation 7:1-8

Overview: Video

Day 2 - May 14

Torah: Numbers 1:20-54 

Prophets: Psalm 91

New Testament:

Day 3 - May 15

Torah: Numbers 2:1-34

Prophets: Psalm 92

New Testament:

Day 4 - May 16

Torah: Numbers 3:1-13

Prophets: Hosea 2:1-13

New Testament: Rom. 9:22-33

Day 5 - May 17

Torah: Numbers 3:14-39

Prophets:  Hosea 2:14-23

New Testament:

 

Day 6 - May 18
Day 7 - May 19

Torah:  Numbers 4:1-20

Prophets: Proverbs 23

New Testament:

Numbers

Shavuot (Pentecost)

Day 1 - May 20

Prophets: Psalm 94

New Testament: James 1

Video

Day 2 - May 21

Prophets: Psalm 95

New Testament: James 2

Day 3 - May 22

Prophets: Psalm 96

New Testament: James 3

Day 4 - May 23

Torah: Numbers 4:21-37 

Prophets: Proverbs 24

New Testament: James 4

Day 5 - May 24

Prophets: Ruth 1-2

New Testament: James 5

Day 6 - May 25

Torah: Numbers 4:38-49

Prophets: Ruth 3-4

 

Day 7 - May 26

Numbers

Lift up!

Day 1 - May 27
Day 2 - May 28

Torah: Numbers 5:1-10 

Prophets: Psalm 97

New Testament: Acts 2:14-47

Day 3 - May 29

Torah: Numbers 5:11-31

Prophets: Psalm 98

New Testament:

Day 4 - May 30

Torah: Numbers 6:1-27

Prophets: Judges 13:2-25

New Testament: Acts 21:17-26

Day 5 - May 31

Torah: Numbers 7:1-29

Prophets:  Psalm 99

New Testament:

Day 6 - June 1

Torah: Numbers 7:30-59

Prophets: Proverbs 25

New Testament:

Day 7 - June 2

Torah:  Numbers 7:60-89

Prophets:

New Testament:

Numbers

When you set up

Day 1 - June 3

Torah: Numbers 8:1-14 

Prophets: Zech 2:14-4:7

New Testament: Rev 11:1-19

Day 2 - June 4

Torah: Numbers 8:15-26 

Prophets:

New Testament: 1 Corinthians 10:1-13

Day 3 - June 5

Torah: Numbers 9:1-14 

Prophets: Psalm 100

New Testament: 1 Corinthians 10:14-33

Day 4 - June 6

Torah:  Numbers 9:15-10:10

Prophets: Psalm 101

New Testament: Revelation 20:6-21:4

Day 5 - June 7

Torah: Numbers 10:11-34 

Prophets: Psalm 102

New Testament:

Day 6 - June 8

Torah: Numbers 10:35-11:29 

Prophets: Proverbs 26

New Testament:

Day 7 - June 9

Torah: Numbers 11:30-12:16

Prophets:

New Testament:

Numbers

Send for yourself!

Day 1 - June 10

Torah: Numbers 13:1-20 

Prophets: Joshua 2:1-2:24

New Testament: Matthew 10:1-14

Day 2 - June 11
Day 3 - June 12

Torah: Numbers 14:8-25

Prophets: Psalm 104

New Testament:

Day 4 - June 13

Torah:  Numbers 14:26-15:7

Prophets: Psalm 105

New Testament:

Day 5 - June 14

Torah: Numbers 15:8-16 

Prophets:  Proverb 27

New Testament:

Day 6 - June 15

Torah: Numbers 15:17-26

New Testament: 1 Peter 1:1-12

Day 7 - June 16

Torah: Numbers 15:27-41

New Testament: 1 Peter 1:13-25

Numbers

Korah

Day 1 - June 17

Torah: Numbers 16:1-11

Prophets: 1Sam 11:14-12:22

New Testament: Rom 13:1-7

Day 2 - June 18

Torah: Numbers 16:12-19

Prophets: Psalm 106

New Testament: Matthew 26:14-25

Day 3 - June 19

Torah: Numbers 16:20-40

Prophets: Psalm 107

New Testament:

Day 4 - June 20

Torah: Numbers 16:41-50

New Testament: 1 Peter 2:1-12

Day 5 - June 21

Torah: Numbers 17

New Testament: 1 Peter 2:13-25

Day 6 - June 22

Torah: Numbers 18:1-20

Prophets: Psalm 108

New Testament:

Day 7 - June 23

Torah: Numbers 18:21-32

Prophets: Proverbs 28

New Testament:

Numbers

When you set up

Day 1 - June 10

Torah:

Profeten:

Nieuwe Testament:

Day 2 - June 11

Torah:

Profeten:

Nieuwe Testament:

Day 3 - June 12

Torah:

Prophets:

New Testament:

Day 4 - June 13

Torah:

Profeten:

Nieuwe Testament:

Day 5 - June 14

Torah:

Profeten:

Nieuwe Testament:

Day 6 - June 15

Torah:

Profeten:

Nieuwe Testament:

Day 7 - June 16

Torah:

Profeten:

Nieuwe Testament:

Numbers

Send for yourself!

Day 1 - June 10

Torah:

Profeten:

Nieuwe Testament:

Day 2 - June 11

Torah:

Profeten:

Nieuwe Testament:

Day 3 - June 12

Torah:

Prophets:

New Testament:

Day 4 - June 13

Torah:

Profeten:

Nieuwe Testament:

Day 5 - June 14

Torah:

Profeten:

Nieuwe Testament:

Day 6 - June 15

Torah:

Profeten:

Nieuwe Testament:

Day 7 - June 16

Torah:

Profeten:

Nieuwe Testament:

Deuteronomy

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis.

Deuteronomy

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis.

Deuteronomy

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis.

Deuteronomy

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis.

Deuteronomy

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis.

Deuteronomy

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis.

Deuteronomy

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis.

Deuteronomy

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis.

Veelgestelde vragen

Wat is dit bijbelleesplan?

Het bijbelleesplan is gebaseerd op de wekelijkse Torah-lezingen. Het doel is om samen met anderen over de hele wereld elke week dezelfde geschriften te lezen. Dat als we allemaal dezelfde dingen lezen en erover bidden, we het samen eens zouden worden en onze impact geestelijk zouden vergroten.

Waarom is het belangrijk?

Bijbellezen is een belangrijke geestelijke discipline, niet alleen om te groeien als gelovige, maar ook om God toe te staan tot ons te spreken via de Schriften. Maar de kracht van afstemming en overeenstemming is nog belangrijker. In veel brieven benadrukken de apostelen het belang om te groeien in gelijkgestemdheid en naar elkaar toe te groeien, zodat wij één zijn in onze geest. Samen dezelfde teksten lezen is één manier om als gemeente naar elkaar toe te groeien.

Ik heb een dag gemist.

Maak je geen zorgen. Deze verzen zijn oorspronkelijk ontworpen om in een week gelezen te worden, dus als je een dag mist om extra te lezen op een andere dag zou het niet te veel moeten zijn om het in te halen! De Torah portie is het meest belangrijke deel om in te halen als je het gevoel hebt dat je moest kiezen.

Er ontbreekt een vers!

Wij zijn ons ervan bewust dat de eerste versie van dit plan niet alle verzen bevat. We werken eraan om ervoor te zorgen dat we zo veel mogelijk behandelen zonder het te zwaar te maken. Volgend jaar zullen wij het plan verfijnd en verbeterd hebben om eventuele tekorten van dit jaar te dekken.

De Tafel Gids

Ergens mee beginnen kan ongemakkelijk aanvoelen of moeilijk lijken. Daarom willen we jullie toerusten met een handleiding om je wegwijs te maken in The Table. Je wegwijs te maken in The Table. Dit is voor gezinnen, singles en meer. Het draait rond het bouwen van gezonde familieprincipes met Koninkrijk-DNA. We hopen dat we over heel Antwerpen families zullen zien samenkomen die samen eten en het brood breken als één kerk.

Kies uw vertaling

Kom en doe mee

MAN – VRIJ
Life Groups!
Kijk op onze leefgroepen pagina voor meer info

Vrijdag
De Tafel – klik hier voor meer info

Zat
18:00 – CIA

ZON
11:00am – Karel Govaertsstraat 53, Antwerpen 2100 Deuren open 10:30

11:00 – 1st & 3rd Zondagen – Vlasmarkt 30, 2000
Deuren open 10:00

Meer informatie nodig?

Wees niet verlegen. Laat het ons weten als je vragen hebt!

Blijf op de hoogte!

Voor de laatste informatie over wat er gebeurt volg ons op social media! Het is gratis en gemakkelijk, ook is het een geweldige manier om met ons te communiceren via DM’s en tags!